ഫോണിലെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൂടാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ..! ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ വിവരം.!!

നമ്മളെല്ലാവരും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആളുകളാണ്. മിക്ക ആളുകളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരിക്കും ഫോണിൽ ചാർജ് നിൽക്കാത്തത്. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഫോണിൽ കൂടുതൽ നേരത്തേക്ക് ചാർജ് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് എങ്ങനെ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ബാഗ്രൗണ്ട് ആപ്പുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതും ബാറ്ററി വിനിയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ ഫോണിന്റെ വാൾപേപ്പർ ഡാർക്ക് നിറത്തിലുള്ളതാകുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കുറഞ്ഞ പിക്സലുകൾ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി വിനിയോഗവും കുറവായിരിക്കും. ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൂടുന്നതിനുവേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 15 ശതമാനത്തിന് താഴെ ബാറ്ററിയുള്ള സമയത്ത് ഗെയിം കളിക്കുക,വീഡിയോ കാണുക തുടങ്ങിയ ഹൈ എഫിഷ്യന്റ് വർക്കുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക.

മാത്രമല്ല 95% ആവുമ്പോഴേക്കും ചാർജർ ഓഫാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുകൂടാതെ ഫോൺ വൈബ്രേഷനിൽ ഇടുന്നതിനു പകരം സൈലന്റ് ആക്കിയോ, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഓണാക്കിയോ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈബ്രേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ചാർജ് ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ബാറ്ററി ദീർഘനേരത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും.

Similar Posts